Instrukce pro autory

Než začnete psát

 • Před začátkem psaní je vhodné pročíst dokumentaci, zejména popis syntaxe. Další užitečné návody a informace jsou na stránkách The Wikidot Handbook.
 • Při editaci stránek můžete využívat i klávesové zkratky (kompletní seznam). Užitečné jsou hlavně:
  • Ctrl+E — editace stránky,
  • Ctrl+Z — vrátit se o krok zpět,
  • Ctrl+Btučný text
  • Ctrl+Ikurzíva,
  • Ctrl+Z — krok zpět,
  • Ctrl+S — uložení stránky.
 • Komentáře se zapisují takto: [!-- neviditelný komentář, zobrazí se poze v kódu --].
 • Odstavce oddělujte dvěma prázdnými řádky.

Vytváření stránek

 • Pokud chcete založit novou stránku, nejprve na ni vytvořte odkaz (buď v menu nebo na stránce, ze které chcete na nově vytvářenou stránku odkazovat).
 • Pro odkazy nepoužívejte diakritiku. Pokud je odkaz víceslovný, oddělujte slova spojovníkem (např. diskusni-forum).
 • Po kliknutí na odkaz vám systém oznámí, že stránka neexistuje a nabídne vám její vytvoření.
 • Jestliže vytváříte rozsáhlejší téma, je vhodné dát do hlavního menu odkaz na jednu stránku, na kterou umístěte odkazy na další související stránky (příklad).

Nepoužívejte prosím jiný způsob vytváření stránek, jinak se ve wiki za chvíli nevyznáme a budou vznikat stránky, na které neexistují odkazy.

Úprava

 • Pro zvýraznění používejte kurzívu.
 • Názvy funkcí, tlačítek, položek menu a polí pište Tučně.
 • Názvy kláves pište s počátečním velkým písmenem a zvýrazněte je tučně (např. Alt).
 • Klávesové zkratky zapisujte bez mezer, jedotlivé klávesy oddělujte znakem + bez mezer (např. Ctrl+C).
 • Při popisu položek menu oddělujte příkazy pomocí znaku >, který oddělte mezerou z obou stran (např. Soubor > Uložit).

Styl psaní

 • Při psaní návodů používejte druhou osobu množného čísla (např. "Zadejte uživatelské jméno").
 • Nepoužívejte špatně přivlastňovací zájmeno "váš" tam, kde patří zájmeno "svůj". Např. je špatně výraz "přidejte program do vaší nabídky". Správně je "přidejte program do své nabídky" nebo lépe "přidejte si program do nabídky".

Užitečné informace o překladu a pojmenování prvků uživatelského rozhraní najdete na návodech pro překladatele, v terminologické databázi P. Rychlého a v překladovém slovníku aplikací z rodiny Mozilla.

Přidání skutečného jména do profilu

Aby vás mohli administrátoři zaregistrovat a přidělit vám potřebná práva, uveďte prosím v profilu své skutečné jméno (přezdívku si můžete zvolit libovolně). Profil upravíte jednoduše:

1. Vpravo nahoře (vedle svého uživatelského jména) klikněte na my account.
2. Zobrazí se stránka s vaším účtem. V levé nabídce klikněte na My profile
3. Klikněte na About myself a do pole Real name vyplňte své jméno a příjmení.
4. Uložte změny tlačítkem Save (dole na stránce).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License