Nápady pro tvorbu wiki

TBD

Informace o senátu

Navrhněte strukturu informací o senátu a senátorech

Nápady

 • Soukromá wiki pro senátory?
 • Možnost anonymních diskusí?
 • Umožnit anonymním uživatelům editovat některé vyhrazené stránky?
 • Ankety?
 • Řešení problémů s WebCT, tipy a triky.

K nápadu o materiálu pro prváky se prosím vyjadřujte zde:Informační leták pro prváky

Návrh kurzu Senát ve WebCT

Vážení kolegové, ve WebCT je již vytvořený kurz "Senát", který by mohl přispět ke zvýšení zájmu studentů o akademický senát a zlepšení komunikace se senátory. Hlavní rysy kurzu jsou popsány níže.

Proč WebCT?
WebCT je prostředí známé studentům i učitelům UHK, nemuseli by se tedy učit pracovat s novým systémem. Navíc bychom využili stávající systém, takže jedinou investicí by byl čas všech, kteří by se rozhodli na kurzu spolupracovat.

Zvýšení informovanosti a zájmu studentů
Kurz by mohl být přístupný všem studentům UHK. V případě, že by se student přihlásil do WebCT, byl by kurz vzdálený jen "jedno kliknutí". Navíc by bylo možné vytvářet oznámení, která by se studentům zobrazovala při přihlášení do WebCT, i když by na kurz nekliknuli (to by šlo vhodně využít např. pro aktivizaci studentů před volbami). V kurzu by studenti nalezli odpovědi zejména na následující otázky:

 • Co je to akamemický senát?
 • Co je fakultní a univerzitní senát?
 • V čem mi může být senát užitečný?
 • Proč bych se měl o senát zajímat a proč volit?

Do kurzu by dále bylo možné umístit různé materiály, včetně těch, které mají být přístupné pouze studentům a ne veřejnosti.

Komunikace a zpětná vazba
Kurz by obsahoval diskusní fórum, rozdělené na kategorie. Senátoři by tak mohli snadno komunikovat se studenty, včetně studentů kombinované formy. Kurz by mohl obsahovat anonymní dotazníky, které lze velmi snadno a rychle vyhodnocovat. Senátoři by tak mohli efektivní cestou získávat zpětnou vazbu.

Elektronické hlasování
WebCT obsahuje nástroj, pomocí kterého by bylo technicky možné realizovat hlasování při volbách do senátu (samozřejmě při zachování anonymity voličů). Mohla by se tak zvýšit volební účast a zefektivnil by se celý proces voleb. Výsledky voleb by byly k dispozici ihned po uzavření hlasování. Pokud by se podařilo prosadit odpovídající legislativní změny, pouze by se do kurzu přidal nástroj pro elektronické hlasování (včetně návodu).

Co projekt vyžaduje od senátorů
Projekt může vzniknout pouze za předpokladu, že na jeho vzniku a provozu se mnou budou ochotni spolupracovat studenti ze studentské komory senátu. Spolupráce by spočívala v následujících dvou oblastech:

 • Komunikace v diskusním fóru.
 • Spolupráce na tvorbě informačních textů pro studenty.

Kurz bude provázaný s wiki, takže texty bude stačit vytvořit pouze jednou na wiki, změny se promítnou automaticky do kurzu.

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License