Informační leták pro prváky
  • Co vše by měl obsahovat? - pouze krátký text, nebo mapky budov, Hradce, atd?
  • Grafická podoba

Návrhy

Info pro prváky

Vítáme Vás, naši milí noví kolegové, spolužáci a spolužačky. Právě jste nastoupili na půdu Univerzity Hradec Králové a my, členové Akademických senátů této školy a záreveň její studenti, bychom Vám chtěli pomoct v počáteční orientaci a aby se Vám zde dobře studovalo.
Dost důležité je , abyste se hned v počátcích zorientovali v organizaci školy, jejím vedení a hlavně struktuře.
V průběhu studia se vám bude hodit vědět, na který akademický orgán se při určitých problémech obrátit.
Pro jednodušší poznání Vám tu předkládáme jakousi “mapu univerzity”.
Univerzita Hradec Králové má momentálně 3 fakulty, které navštěvuje přes 8 000 studentů:
Pedagogickou fakultu, Fakultu informatiky a managemantu a Filozofickou fakultu.

V čele celé univerzity stojí nejvyšší představitel REKTOR, který spolupracuje se skupinou PROREKTORů.
Pro každou ze tří fakult je volen DĚKAN, kterým prozměnu pomáhají PRODĚKANI. Tito všichni zastávají v podstatě výkonnou moc.
Každá z těchto tří fakult je složena z mnoha kateder, v jejichž čele stojí VEDOUCÍ KATEDRY a jako zástupce slouží TAJEMNÍK

K univerzitě patří i další důležitá pracoviště. Je to Univerzitní knihovna , Nakladatelství Gaudeamus, které vydává publikace a skripta a pak také Vysokoškolské koleje UHK, kde je ubytováno zhruba 900 studentů.

A kdo jsme my? Jsme členové Akademických senátů- jejich studentských komor. Ptáte se k čemu Akademický senát slouží? Schvaluje vnitřní předpisy školy, schvaluje rozpočet, rozhoduje o vzniku i zániku jednotlivých pracovišť, atd…Univerzitní senát UHK volí kandidáta na rektora, Fakultní senáty volí kandidáty na své děkany. Senáty mohou ale projednávat nejrůznější záležitosti. Proto neváhejte a řekněte, až budete mít něco na srdci, co byste třeba rádi změnili nebo s čím byste chtěli pomoci.

SK UHK

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License